Som un Centre d’Atenció a Víctimes de Maltractaments i Tortura

Des de la nostra fundació, hem acompanyat de manera integral més de 1000 persones afectades per la violència. Busquem garantir mecanismes de recerca estratègica i psicojurídica de vulneracions de drets, enfortint els mecanismes d'afrontament i resiliència.

Acompanyem les persones a recuperar el control de les seves vides i defensar la veritat de les seves històries. Fem front a la violència.

Documentem vulneracions de Drets Humans

La nostra constitució respon a la necessitat de garantir mecanismes de recerca estratègica i psicojurídica de vulneracions de drets.

Creiem en la universalitat del coneixement i per això totes les nostres línies d‟actuació es complementen amb accions d‟incidència i treball en xarxa, així com amb processos d‟acompanyament i formació a altres professionals, col·lectius o institucions.

SERVEIS

Peritatges

Metges- psicològics amb acompanyament psicojurídic psicojurídic. Especialitzats en l´aplicació del Protocol d´Istanbul.

Atenció terapèutica

Atenció psicològica, psiquiàtrica i acompanyament terapèutic integral.

Investigació

Investiguem la violència i les seves conseqüències, alhora que generem noves perspectives i desenvolupaments teòrics.

Formació

Espais de reflexió i aprenentatge teoricopràctic. Acompanyament i supervisió dequips.

Publicacions

El Centre Sira compta amb una àrea de recerca dedicada a l’estudi medicopsicològic del concepte contemporani de la tortura i altres vulneracions de Drets Humans vinculades a la nostra feina. Investiguem la violència i les seues conseqüències. Busquem posar en comú les nostres investigacions. Aspirem a generar noves perspectives i desenvolupaments teòrics.