Skip to main content

Som un Centre d’Atenció a Víctimes de Maltractaments i Tortura

Oferim atenció integral a les persones víctimes de violència política, vulneracions greus de Drets Humans, maltractaments i/o tortura.

Oferim l’atenció clínica necessària per a la rehabilitació psicològica i psiquiàtrica de les persones. Som especialistes en la documentació de casos de maltractaments i tortura a través de l’aplicació del Protocol d’Istanbul.

SERVEIS

Som professionals de la psicologia, la psiquiatria, el dret, la gestió administrativa, la comunicació, la facilitació comunitària o la teràpia corporal.

EQUIP

Documentem vulneracions de Drets Humans i acompanyem a les seves víctimes

Sira és un centre especialitzat tant en la documentació de maltractaments i tortura a través de l'aplicació – entre altres – del Protocol d'Istanbul, com en l'atenció integral de les víctimes de vulneracions greus de Drets Humans. El nostre objectiu és el de garantir la rehabilitació integral de les víctimes, enfortint els seus mecanismes d'afrontament i resiliència.

A qui atenem?

Actuem davant de múltiples realitats socials a partir de l'avaluació de l'impacte mèdic i psicològic que provoquen les vulneracions greus de drets en les persones i en les comunitats. La nostra intervenció s'estén a casos que involucren violència policial o repressió en protesta, situacions de violència en frontera, al llarg del trajecte migratori i/o dins dels espais de retenció migratòria; vulneracions de Drets Humans comeses dins de les presons; o casos d'indefensió i privació d'accés a drets fonamentals com l'habitatge digne o el dret a la salut.

1000

Pacients atesos

300

Peritatges

200

Formacions

Àrees de Treball

Intervenció directa

El Centre Sira compta amb un programa d’atenció universal per a la rehabilitació de les persones afectades per la violència, a través de l’enfortiment de les seves capacitats d’afrontament i resiliència. Aquesta àrea de treball es divideix en dos:

Documentació pericial
 • Documentació mèdica-psicològica, basada principalment en el Protocol d’Istanbul,
  per a casos de litigi estratègic i penals
 • Elaboració d’informes, amb enfocament psicojurídic per a la documentació médicapsicològica en procediments de Protecció Internacional
 • Peritatges col·lectius i estudis per a l’avaluació del dany col·lectiu de situacions de
  violència.
Accions terapèutiques per a la rehabilitació i enfortiment de capacitats de les víctimes
 • Avaluació i seguiment psiquiàtric.
 • Acompanyament terapèutic individual amb un model de treball humanista
 • Treball corporal a través del moviment i l’entrenament en Mindfulness
 • Treball terapèutic a través de l’art (Artteràpia)
 • Processos per a promoure la participació activa de les persones supervivents de
  violència, el teixit de xarxes de suport mutu i construcció d’espais grupals
  segurs
Altres àrees de treball

Amb l’objectiu que el nostre treball tingui un poder de transformació més gran, Sira també compte amb altres quatre àrees que, des del treball tècnic, serveixen per compartir els nostres aprenentatges, visibilitzar la realitat de les vulneracions de Drets Humans i contribuir en la lluita contra la tortura. Aquestes àrees de treball són les següents:

Àrea de Recerca
Dedicada a l’estudi mèdic-psicològic del concepte contemporani de la tortura i altres vulneracions de Drets Humans vinculades al nostre treball.
Área Psicosocial
Per a impulsar processos que garanteixin enfocaments terapèutics i dignificadors en la intervenció en contextos de repressió i violència.
Àrea d'Incidència i sensibilització
Per visibilitzar la realitat contemporània de la tortura i altres formes de vulneracions de drets humans i oferir arguments tècnics útils a nivell social, polític, judicial, acadèmic i mediàtic.
Formació i acompanyament a equips
Per facilitar espais de reflexió crítica i aprenentatges col·lectius per millorar la capacitat terapèutica de lacompanyament.

Per dur tot aquest treball a terme, són imprescindibles les àrees dadministració, projectes, comunicació i jurídica que permeten donar sostenibilitat i abast a la feina del Centre.

Sira no podria desenvolupar la seva tasca sense totes les professionals col·laboradores que permeten donar una resposta adequada i integral als que acompanyem. Sira és part de diverses xarxes formals i informals de professionals i organitzacions, que permeten que la nostra feina tingui més sentit.

Missió

Garantir l’ acompanyament integral i la defensa digna de les persones afectades per la violència, els maltractaments i la tortura, desenvolupant aliances , models teòrics i eines de treball des d’un enfocament psicosocial, transcultural i interseccional.

Apostem perquè el nostre treball de recerca i intervenció serveixi com a mecanisme per a la prevenció, denúncia i incidència en situacions de vulneracions de drets humans. Entenem el treball en xarxa amb altres organitzacions i amb les mateixes persones afectades per la violència, com a forma fonamental per al canvi.

Visió

Posicionar el nostre treball com a peça clau a nivell estatal i internacional en la lluita contra la tortura, a través de la documentació psicològica i mèdica de diverses vulneracions de drets.

Consolidar el centre com un espai que garanteixi una atenció integral i universal, especialitzada i centrada en l’enfortiment de capacitats de les persones afectades per la violència.

Valors

Rigor tècnic al nostre acompliment. Reivindiquem l’avenç i la innovació científica i metodològica.

Compromís i responsabilitat amb les persones afectades per la violència, amb la justícia i amb la lluita contra la tortura. Sira sorgeix com una resposta a la realitat social. La nostra feina es desenvolupa per i per als qui pateixen vulneracions de drets.

Treball en xarxa i participació de les persones afectades per la violència, com una forma bàsica i imprescindible de relació, acompanyament, treball i lluita per a la transformació social.

Transculturalitat i universalitat del saber. Defensem que el saber s’articula en múltiples matrius culturals que han de ser potenciades i respectades de la mateixa manera, harmonitzant la globalització del saber i evitant les formes d’etnocentrisme i assimilació cultural. A més, considerem que tenim el deure de compartir el nostre saber i aprenentatges com a part de la nostra acció pedagògica.

Universalitat de l´atenció qualsevol persona víctima de vulneracions de DDHH incloent tortura, independentment del seu posicionament polític, classe social, poder adquisitiu, origen ètnic, religió o qualsevol altra condició personal.

Independència. No estem adscrites als principis de cap estructura política o religiosa. Els nostres posicionaments es prendran de manera independent a possibles pressions econòmiques o polítiques.

Transparència respecte a les nostres decisions i model de gestió. Assumint la rendició de comptes com un compromís amb les persones i grups amb què treballem, així com amb la societat en general.

Capacitat crítica cap al nostre treball i els contextos de violència, compromeses amb el deure impulsar anàlisis i pràctiques crítiques orientades a la transformació de la realitat.

Cura. Com que sabem que la violència provoca un impacte, apostem per dinàmiques de treball que fomentin la cura dels processos.

Enfocaments transversals

Psicosocial: Seguint els aprenentatges de la Psicologia de l’Alliberament, plantegem la nostra actuació des d’una mirada històrica, política i sistèmica. Des de l’anàlisi del context, amb la participació de les persones afectades ia través de metodologies de recerca participativa, prioritzem les accions que promoguin la transformació i siguin motor de cerca de justícia i reparació.

Psicojurídic : Planteja accions transversals de treball en equip entre professionals psicosocials i jurídics, que busquen garantir un enfocament de drets a l’acompanyament terapèutic i un enfocament reparador durant els procediments jurídics.

Transcultural: La població amb què treballem té bagatges culturals diversos. Apostem per una organització diversa, formada per tenir alts estàndards de competència cultural, amb una visió desconstructiva del model d’acompanyament hegemònic occidental i amb predisposició a incorporar altres propostes per al desenvolupament de propostes metodològiques o d’intervenció. L’abordatge transcultural exigeix ​​la incorporació d’un enfocament antiracista a la nostra feina.

Gènere: Atenció específica a violències masclistes, sexuals i per orientació sexual. Enfocaments metodològics, entrevista i terapèutics amb enfocament de gènere i específics. Treball intern de lorganització per a la transversalització de mesures de prevenció de situacions dassetjament i la promoció de la igualtat.

Drets: L’eix transversal del nostre treball és facilitar-ne l’accés i promoure el compliment de drets. Sira treballa amb base en els drets fonamentals, els Drets Econòmics, Socials i Culturals (DESC) i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) posant especial èmfasi en la lluita per la salut i el benestar universal (3) gènere (5) la reducció de desigualtats (10) i la pau, justícia i desenvolupament d’institucions sòlides (16).

Sira té com a referència els Estàndards Globals de Rehabilitació de l’International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT). Dins aquestes directrius es destaca el compromís per mantenir la seguretat, el benestar i la dignitat de les víctimes i el suport a les seves famílies. Facilitar l’accés a la informació, la justícia i als recursos necessaris per rehabilitar-los sense cost ni discriminació. A compartir el coneixement que es genera i la necessitat de documentar el nostre impacte vital.

Atenció universal

El nostre equip ofereix el seu acompanyament a les persones que ho necessitin, independentment d’on vinguin, de la situació administrativa o dels ingressos econòmics.

Pericials

Des de la seva fundació l’any 2011, Sira ha elaborat més de 300 informes pericials com a instruments de defensa i denúncia, fins a erigir-se com a un grup de professionals de referència a nivell internacional.

Premsa

T’agradaria contactar amb alguna de les nostres professionals?

Pots escriure’ns a comunicacion@psicosocial.net

SERVEIS

Sira és l’acrònim de “Sense Raó Aparent”, perquè la violència a vegades és difícil de comprendre i posar-li paraules

Moltes persones no troben una explicació al seu patiment. El nostre treball quan arriben al centre és acompanyar-les per trobar juntes el sentit del que els ocorre i recuperar les estratègies d’afrontament per a combatre-ho.

Sira neix l’any 2011 com l’àrea clínica del Grup d’Acció Comunitària (GAC) , una organització dedicada des de fa més de 20 anys a la promoció de la Salut Mental i la defensa dels Drets Humans des d’un enfocament psicosocial. Arranquem amb una xarxa de professionals que des de diferents disciplines socials busquem com garantir processos d’acompanyament integrals a persones afectades per la violència.

Sira continua existint gràcies a la col·laboració incansable de desenes de professionals. Al maig de 2016, ens constituïm de manera independent per a garantir la neutralitat i imparcialitat del nostre treball. El Centre Sira forma part de l’ International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), la Network of Rehabilitation Centers for Torture Victims (Euronet) i l’ Organització Mundial Contra la Tortura (OMCT).

El Centre d'Atenció a Víctimes de Maltractaments i Tortura Sir[a]
és una xarxa de suport terapèutic, jurídic i psicosocial
especialitzat en contextos de violència.

Calle Pinos Baja, 41
28029 Madrid

-
Política de privacidad
Aviso legal

Ves al contingut